جمعه ۱۹ آبان ۱۳۹۶

بخش:
جهان - خبر - سیاسی


ساعت ۹ و ۵ دقیقه صبح ۱۹ آبان به مناسبت ۷۹همین سالروز درگذشت مصطفی کمال آتاترک، با نیمه برافراشته شدن پرچم این کشور و به صدا در آمدن آژیر در سرتاسر کشور ترکیه، به مدت یک دقیقه به احترام بنیانگذار جمهوری ترکیه، اتوموبیل ها، کشتیها در تنگه بسفر و مردم از حرکت ایستادن و یک دقیقه سکوت کردند.

۱۰ نوامبر ۱۹۳۸، ۷۹ سال قبل، مصطفی کمال آتاترک، بنیانگزار جمهوری ترکیه و پدر ترکیه نوین در کاخ دولماباغچه  گذشت.

 

 

 

 


نظرات بسته است.

مطالب دیگر