چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶

بخش:
خبر


با نزدیک شدن  به  زادروز کوروش بزرگ پادشاه هخامنشی،  هیئت رهبری و هیئت اجرایی جبهه ملی ایران طی بیانیه ای از ملت ایران خواست، هفتم آبان هر سال  را به عنوان عید ملی و روزی تاریخی گرامی بدارند.

جبهه ملی ایران همچنین در این بیانیه  با بیان درخواست آزادی تمام زندانیان سیاسی ،عقیدتی و مطبوعاتی کشور، آرزو کرد که :« در پرتو الهام از اصول مندرج در منشور کوروش و پایبندی به حقوق بشر و آزادی های اساسی اعلامیه جهانی و میثاقین، راهگشا و گره گشای مشکلاتی شویم که بر کشور ما سایه افکن شده است و به طور روز افزون، سنگینی آنها بیش از پیش پی آمدهای نگران کننده ای را در رابطه با نقض فاحش حقوق بشر در میهنمان به ویژه در قبال چالش های خارجی » موجب شده است.

جبهه ملی ایران در ابتدای این بیانیه آورده است:« در زمانی که نظام برده داری و طبقه بردگان، جایگاه و نقش تعیین کننده در دولت_شهرها و امپراطوری های وقت داشتند و در تعارضات نظامی_سیاسی غالباً سرنوشت جوامع مغلوب به نابودی و یا اسارت جمعی رقم زده می شد و فاتحان، اعمال این خشونت ها و برخوردهای غیر انسانی را به جزئی از مدیریت و اداره صحیح نظام امپراتوری با دولت_شهرها تلقی می نمودند و فراتر از آن با فخر تمام چنین اعمالی را برای آگاهی آیندگان در کتیبه های خود منقوش می ساختند. چنان که سناخریب، پادشاه آشور درباره حمله خود به کشور عیلام چنین می گوید: “من ۳۴ دژ و شهر عیلام را تخریب نمودم و دود آتش مانند مانند دود یک قربانی بزرگ پهنای آسمان را فرا گرفت.”»

جبهه ملی ایران در ادامه تحلیل روند تاریخ باستان در این بیانیه آورده است:« در همین راستا آشور بانیپال، دیگر پادشاه آشور، پس از تسخیر کشور عیلام، تنها به غارت و کشتار مسلمانان بسنده نکرده، بلکه با شکافتن مقابر پادشاهان و قهرمانان عیلامی استخوان های آنان را همراه خدایان عیلام به نینوا پایتخت آشور فرستاد و بر کتیبه خود نگاشت: ” سرزمین شوشان و شهر ماداکتو و شهرهای دیگر را با خاک یکسان کردم و در مدت یک ماه و یک روز کشور عیلام را به تمامی عرض آن جاروب نمودم. من این کشور را از عبور خشم و نغمات موسیقی بی نصیب ساختم و به ددان، ماران و جانوران صحرا اجازه دادم آن را فرابگیرند.”»

در ادامه بیانیه جبهه ملی ایران با اشاره روی کار آمدن کوروش بزرگ، پادشاه هخامنشی آمده است:« در چنین فضایی از خشونت و بی رحمی، تخریب و اسارت، مردی نواندیش بپا می خیزد و نظم و نسقی نوین مبتنی بر ارزشهای انسانی بر سراسر گستره امپراطوری تازه تاسیس خود مستقر می سازد.»

همزیستی فرهنگی، تساهل و سازگاری نژادی و زبانی و آزادی مذهبی از یک سو و نفی و منع برده داری و آزادی اسرا و بازگرداندن آنها به موطن اصلی شان، در بیانیه جبهه ملی ایران از پایه های اصلی نظم نوین حاکمیت کوروش کبیر بوده است.

جبهه ملی ایران در پایان این بیانیه ارزش های مندرج در اعلامیه حقوق بشری کوروش را الهام بخش ویژه مردم ایران و مدیران عمومی جامعه معرفی کرده و رعایت این اصول را در کنار اصول حاکم بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین الحاقی آن برای حاکمان ضروری ارزیابی کرده است.

 


نظرات بسته است.