یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶

بخش:
خبر


 

حدود ۹ ماه پس از مرگ “اکبر هاشمی رفسنجانی” نه خانواده ی او جسارت بیان بی پرده علت مرگ را بیان کرده اند و نه خبر اعلام شده مبنی بر ایست قلبی در استخر را تایید نموده اند. در این میان گاهی مقامات دولتی به بیان خاطراتی از وی می پردازند. به گزارش “جهان نیوز” “عیسی کلانتری” رییس سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص سدسازی دردوران سازندگی و عشق هاشمی رفسنجانی به آب و منابع آبی کشور با هفته نامه “مثلث” سخن گفته که این اظهارات بسیار قابل تامل است. کلانتری در خصوص آخرین ملاقات خود با هاشمی رفسنجانی، گفت: “البته من هر از گاهی می‌ رفتم، هر دو ماهی یک‌ بار، ماهی یک‌ بار. ایشان علاقه داشت که من در مسایل فنی به ‌خصوص در زمینه آب و کشاورزی و محیط‌ زیست هر دوماه یک‌ بار گزارش دهم. به خوزستان رفته بودم و در بازگشت در مورد مسایل زیست محیطی خوزستان و مسایل آب،‌ گزارشی خدمت شان دادم و این آخرین دیدار ما بود.” رییس سازمان حفاظت محیط زیست درباره علاقه رییس دولت سازندگی، افزود: ‌”واقعا عاشق آب بود. عشق زیادی و افراطی به آب داشت، آب به مفهوم کلی ‌اش. چون بزرگ ‌شده کویر بود، قدر آب را خیلی می ‌دانست. من سه، چهار بار دیدم وقتی برای افتتاح سد می‌ رفت و انفجار آب را می ‌دید، ناخودآگاه با دیدن آب، گریه می ‌کرد. عشق عجیبی به آب داشت. برای همین به سد سازی هم علاقه داشت.” کلانتری در انتهای سخنانش درباره درگذشت رفسنجانی گفت: “آخر هم با عشق اش مُرد، بغل عشق اش فوت کرد.”


نظرات بسته است.