شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶

بخش:
خبر


 

بیش از ۴ سال از پایان ریاست جمهوری “محمود احمدی نژاد” می گذرد و علی رغم پرونده هایی که از اعمال غیر قانونی در دولت وی وجود دارد، هنوز قوه قضاییه نسبت به احضار و صدور کیفر خواست برای وی، اقدامی نکرده است؛ در این خصوص، یک نماینده مجلس در تازه ترین گزارشی که از عملکرد احمدی نژاد ارایه داد مدعی شد که وی پول فروش ۷۶ میلیون بشکه نفت را نداده است. به گزارش “انتخاب”، “محمد حسینی” با اشاره به بند (ز) تبصره یک قانون بودجه سال ۹۶، گفت: “در این تبصره به دولت اجازه داده شد که در رابطه با اصلاح تخلفات و مغایرت های قانونی مالی بین سال‌ های ۸۷ تا ۹۱ فی ما بین شرکت ملی نفت ایران و دولت، اقدام کند و در پایان این بند، ذکر شده که دیوان محاسبات کشور تخلفات را در زمان خود بررسی و با متخلفان برخورد قانونی کند.” بر اساس این گزارش، عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات یادآور شد: “دیوان محاسبات به استناد مواد قانونی مذکور برای مسوول وقت وزارت نفت یعنی (مسعود میرکاظمی) و (غلامحسین نوذری) وزرای نفت و هم چنین (سیف الله جشن ساز) مدیرعامل شرکت ملی نفت و (محمود نیکوسخن) مدیر مالی وقت به عنوان اسامی متخلف در پرونده جهت رسیدگی با مضمون اصلاح صورت های مالی سال ۸۸ و منظور کردن ۵ میلیارد دلار مطالبات خزانه دادخواست تهیه و برای رسیدگی به هیات مستشاری ارجاع می دهد.” نماینده تفرش آشتیان و فراهان تصریح کرد: “بر همین اساس دیوان محاسبات خوانده ردیف اول یعنی احمدی نژاد را به دلیل عدم حصول صحیح درآمد عمومی کشور و عدم تحویل ارز ۷۶ میلیون بشکه نفت و در نهایت درآمد آن به خزانه خوانده ردیف اول معرفی می‌ کند که به دلیل عدم حضور رییس ‌جمهور در جلسه و ارایه دفاعیات با عنایت به ارسال دادخواست به دفتر رییس ‌جمهور رای غیابی صادر می‌ شود و قابلیت تجدید نظر خواهی در محکمه را دارد.”


نظرات بسته است.