آقای خسرو سیف از  قدیمی ترین فعالین  ملی در تهران در پاسخ به آقای حمیدرضا مسیبیان پژوهشگر تاریخ پیراون وضعیت کردستان عراق دیدگاه‌های کلی خود را به این شرح بیان کردند: 
۱- تمامی کردها مورد احترام خاص ما و همه آنها در اصل ایرانی هستند که به دلیل برنامه‌های استعماری از ایران جدا شده‌اند.
۲- کردهای عراق خواسته‌هائی دارند که باید به آن‌ها توجه می‌شد و امیدواریم با توجه به آن‌ها اختلافات به صورت قانونی با مذاکره حل و فصل شود.

ایشان در پاسخ به اینکه: به طور کلی دیدگاه شما به مسائل تجزیه طلبی در منطقه چیست؟ چنین پاسخ دادند:

خط قرمز ما حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران است. قدرت‌های استعماری متأسفانه دنبال تجزیه در منطقه و ضربه زدن به کشورهای منطقه هستند که به ضرر کل منطقه است. امید که مردم منطقه با هوشیاری در این دام نیفتند.


نظرات بسته است.