پنج شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶

بخش:
اجتماعی - خبر


 

در حالی که مقامات جمهوری اسلامی تصدیق کرده اند که سطح فقر و محرومیت افزایش داشته است، یک نماینده مجلس معتقد است که ۹۵ درصد از متکدیان با مافیا همکاری می کنند، با این وجود این نماینده مجلس توضیح نداد که این “مافیا” به کدام دستگاه سازمان یافته ای متصل است که تاکنون مراکزی چون شهرداری ها، بهزیستی یا پلیس توان متلاشی کردن این باند مافیایی را نداشته اند. به گزارش “انتخاب”، “علی رستمیان” گفت: “تکدی‌ گری چالش و پدیده شوم اجتماعی است که با آن رو به رو هستیم، در تهران کودکان کار، خیابانی و متکدی را می‌ بینیم و این در حالی است که ۷۰ درصد متکدیان تبعه خارجی(افغانی یا پاکستانی) هستند و چهره شهرها را نامناسب کردند.” این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: “مشکل فرهنگی و اجتماعی داریم و چنان چه مردم به این افراد کمک نکنند خود به خود جمع می‌ شوند که از یک طرف دولت و دستگاه‌ های فرهنگی و اجتماعی و از طرف دیگر مردم هستند که باید دست به دست هم دهند و با این پدیده مقابله کنند، 
متکدیان مافیایی هستند که این کودکان را اجاره می ‌کنند و آن ها را سرچهارراه ‌ها قرار می‌ دهند تا اقدام به تکدی‌ گری کنند.” وی اضافه کرد: “ضعف اصلی دستگاه‌ های اجرایی از وزارت کشور گرفته تا بهزیستی، ناجا و… واقف نبودن به کار فرهنگی است و باید مردم آگاه شوند که این افراد متکدی، هیچ‌ گونه وجاهتی ندارند و باید با کمک دستگاه ‌های اجرایی و مردمی با این مهم برخورد شود.” رستمیان یادآور شد: “مردم باید به کمیته امداد، بهزیستی و ایتام تحت حمایت نهادهای اجتماعی کمک کنند.” وی در حالی مردم را به کمک از طریق کمیته امداد تشویق می کند که از ابتدای تشکیل این کمیته، بیلان مالی و اجرایی آن در پرده ای از ابهام قرار دارد.


نظرات بسته است.