چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

بخش:
اقتصادی - خبر


تعطیلی چندین کارخانه ی با سابقه، بحران مالی در بسیاری از موسسات تولیدی و صنعتی و ناامنی فضای کار از جمله عواملی است که بخش بزرگی از کارگران کشور را دچار استرس کرده است. به گزارش “مهر”، رییس مرکز توسعه پیشگیری بهزیستی ‌به پژوهش انجام شده در بیش از ۱۳ هزار کارگر اشاره کرد و گفت: “کارگران شاغل در استان های خراسان شمالی، سیستان و زنجان وضعیت روان خوبی ندارند.”  دکتر “فرید براتی سده” در نشست خبری که به مناسبت روز سلامت روان کارگران برگزار شد، افزود: “نتایج تحقیق بر روی ۱۳ هزار و ۲۰۰ کارگر شاغل در مراکز تولید و صنعتی در کل کشور نشان می دهد که استان های خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان و زنجان وضعیت سلامت روان کارگران شاغل مناسب نبوده است.” وی با تاکید بر این که اصلی ترین مشکل مردان شاغل امنیت شغلی است، گفت: “نتایج دیگر این تحقیق نشان می دهد، کارکنانی که طلاق گرفته و یا روزمزد هستند بیشتر از سایرین دچار مشکل روانشناختی هستند و نشانه های استرس، اضطراب، نگرانی و خستگی بیش از حد و کمر درد در آن ها زیاد است.” رییس مرکز توسعه پیشگیری بهزیستی،  اضافه کرد: “اضطراب، افسردگی و خشم در راستای بروز استرس های شغلی در کارگران و کارمندان ایجاد می شود که به طرق مختلف در جامعه و خانواده، خود را نشان می دهد و بر همین اساس برای جامعه کار و تولید باید راهکارهایی را در نظر گرفت که یکی از آن ها اختصاص بودجه است.” براتی به مشکلات محیط های کاری نیز اشاره کرد و اظهار داشت: “نبود تسهیلات مشاوره روانشناختی و هم چنین نبود تسهیلات پزشکی در محیط های کار تفاوت زیاد حقوق و دستمزد کارگران با مدیران از جمله نگرانی هایی بود که کارگران شاغل به آن اشاره کردند و از سوی دیگر نگرانی از پایین بودن سرانه مسکن و سر و صدای زیاد در محیط کار موارد دیگری بود که باعث ایجاد استرس در محیط کار می شود.”

 


نظرات بسته است.

مطالب دیگر