سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶

بخش:
اجتماعی - خبر


خبرگزاری موکریان از بازداشت سه شهروند کرد توسط نیروهای امنیتی خبر داده است.

بنا بر این گزارش ، بهزاد برادران، حامد و سامان سبزی، اھل روستای احمدآباد تکاب بودند کە ھفتە گذشته ٢۴ مردادماه از طرف نیروهای امنیتی دستگیر شدند.

نزدیکان آنان از محل نگهداری و اتھام احتمالی سه بازداشتی اخیر اطلاع چندانی ندارند


نظرات بسته است.

مطالب دیگر