تأیید استفاده از بمب شیمیایی در سوریه
سازمان منع اشاعه و استفاده از سلاح هاى شیمیایى با انتشار گزارشى تأیید کرد که در جریان فاجعه انسانى در ماه أوریل در ادلیب سوریه از گاز سارین استفاده شده است. البته این سازمان در مورد اینکه چه کسى مبادرت به این جنایت کرده، سکوت کرده است . نشانه ها و مستندات موجود انگشت اتهام را به سمت دولت سوریه دراز کرده است.


نظرات بسته است.

مطالب دیگر