چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۶

بخش:
خبر - دانش


درحالیکه تاکنون عمر نوع کنونى انسان حداکثر ٢٠٠ هزار سال فرض مى شد، با کشف استخوان هاى باقیمانده از پنج هوموسپین، که ٣١۵هزار سال پیش در مغرب -مراکش- کنونى زندگى مى کردند، انقلابى در شناخت تاریخ هوموسپین ایجاد شده است.

در دو مقاله که قرار است پنجشنبه هشتم ژوئن در مجله نیچر منتشر شود، جزییات این کشف بزرگ بیان شده است. این کشف توسط یک هیئت علمى به ریاست دکتر ژان ژک هوبلین فرانسوى، از انستیتو ماکس پلانک آلمان و کالج فرانسه. صورت گرفته است.

تاکنون تصور مى شد که انسان کنونى -هوموسپین- در حدود ٢٠٠ هزار سال پیش در شمال شرق آفریقا متولد شده است. اما با این کشف به طول عمر انسان کنونى دست کم یکصد هزار سال افزوده مى شود و محل تولد آن نیز دیگر اتیوپى و مناطق پیرامونیش محسوب نمىشوند. با توجه به اینکه سیصد هزار سال پیش در شمال آفریقا بیابانى نبوده و، به غیر از جنوب آفریقا، تمامى آفریقا پوشیده از جنگل بوده،مى توان گفت که مناطق جغرافیایى بسته اى در آن زمان در آفریقا وجود نداشته است. با کشف جدید، این تئورى مطرح شده است که انسان کنونى در تمامى آفریقا زندگى مى کرده است و محدود به منطقه جغرافیایى محدودى نبوده است.

سیصد هزار سال پیش، همزمان با انسان کنونى -هوموسپین، انواع دیگرى از انسانها، مانند نئاندرتال، دنیزووین، ارکتوس و فرنز نیز زندگى مى کردند. هوموسپین تنها بازمانده از این انسانها است.


نظرات بسته است.

مطالب دیگر