چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۶

بخش:
خبر - دانش


درحاليكه تاكنون عمر نوع كنونى انسان حداكثر ٢٠٠ هزار سال فرض مى شد، با كشف استخوان هاى باقيمانده از پنج هوموسپين، كه ٣١٥هزار سال پيش در مغرب -مراكش- كنونى زندگى مى كردند، انقلابى در شناخت تاريخ هوموسپين ايجاد شده است.

در دو مقاله كه قرار است پنجشنبه هشتم ژوئن در مجله نيچر منتشر شود، جزييات اين كشف بزرگ بيان شده است. اين كشف توسط يك هيئت علمى به رياست دكتر ژان ژك هوبلين فرانسوى، از انستيتو ماكس پلانك آلمان و كالج فرانسه. صورت گرفته است.

تاكنون تصور مى شد كه انسان كنونى -هوموسپين- در حدود ٢٠٠ هزار سال پيش در شمال شرق آفريقا متولد شده است. اما با اين كشف به طول عمر انسان كنونى دست كم يكصد هزار سال افزوده مى شود و محل تولد آن نيز ديگر اتيوپى و مناطق پيرامونيش محسوب نمىشوند. با توجه به اينكه سيصد هزار سال پيش در شمال آفريقا بيابانى نبوده و، به غير از جنوب آفريقا، تمامى آفريقا پوشيده از جنگل بوده،مى توان گفت كه مناطق جغرافيايى بسته اى در آن زمان در آفريقا وجود نداشته است. با كشف جديد، اين تئورى مطرح شده است كه انسان كنونى در تمامى آفريقا زندگى مى كرده است و محدود به منطقه جغرافيايى محدودى نبوده است.

سيصد هزار سال پيش، همزمان با انسان كنونى -هوموسپين، انواع ديگرى از انسانها، مانند نئاندرتال، دنيزووين، اركتوس و فرنز نيز زندگى مى كردند. هوموسپين تنها بازمانده از اين انسانها است.


نظرات بسته است.

مطالب دیگر