محمدرضا یزدان‌پناه: پس از آنکه عمار ملکی، منتقدان خود را «جماعت لمپن» نامید، جواد خادم، وزیر مسکن و شهرسازی کابینه شاپور بختیار، در دفاع از او و نظرش مبنی بر اینکه انقلاب ۱۳۵۷ انقلابی «خشونت پرهیز» بوده، با من وارد بحثی توییتری شد.

 

نظر به اهمیت مسئله، بحث کامل خودم با جواد خادم را بدون هیچ حذف و اضافه‌ و ویرایشی به اشتراک می‌گذارم.

 

⁦♦️⁩ جواد خادم: ‏‎من با جمله جماعت لمپن مخالفم اما انچه او میگوید نزدیک به حقیقت است.

 

⁦⬅️⁩ یزدان‌پناه: ‏‎شما وزیر دولت شاپور بختیار بودید. این صحبتتان من را یاد سخنان زینب در محضر ابن زیاد می‌اندازد که وقتی ازش پرسید در کربلا چه دیدی؟ پاسخ داد: ما رأیت الا جمیلا

 

⁦♦️⁩ جواد خادم: ‏‎اقاى عمار صحبت از انقلاب میکند نه بعد از انقلاب، انچه بعد از انقلاب اتفاق افتاد خشونت امیز بود.

 

⁦⬅️⁩ یزدان‌پناه: ‏‎یعنی در سینما رکس، دست ملت گل دادند؟ یا مجاهدین و چریک‌های فدایی و موتلفه قبل از انقلاب، نامه فدایت شوم در لوله تفنگ می‌گذاشتند؟ یا از همه آن کاباره‌ها و مشروب‌فروشی‌ها و فاحشه‌خانه‌ها که از سال ۵۶ به آتش کشیده می‌شدند، به عنوان تنور نانوایی تغییر کاربری دادند؟

 

⁦♦️⁩ جواد خادم: ‏‎شما بعنوان مخالف رژیم از این حوادث میتوانید ذَر مخالفت با رژیم استفاده کنید اما اگر بعنوان یک کارشناس انقلاب به ان توجه داشته باشید میتوان نظریات اظهار شده که اقاى عمار بازخوان ان است را مورد قضاوت قرار دهید و بس

 

⁦⬅️⁩ یزدان‌پناه: ‏‎بحث تحریف تاریخ است! انقلابی که شما و عمار ملکی آن را در مرحله پیشینی خشونت‌پرهیز می‌دانید، بر خون و جنون بنا شد! صحبت فکت و واقعیات است. فقط در یک نمونه، فاجعه سینما رکس که در همان مرحله پیشینی مدنظر شما هم رخ داد، تا قبل از ۱۱ سپتامبر، بزرگترین عملیات تروریستی جهان بود. ‏‎صدها زن و مرد و کودک بی‌گناه زنده زنده کباب شدند تا این فتنه پیروز شود… شما می‌گویید خشونت‌پرهیز بود!

 

⁦♦️⁩جواد خادم: ‎شما نمیتوانید من را مدافع این رژیم بدانید ، شما یک بحث کارشناسئ را تبدیل به جدال نفرت از این رژیم میکنید شما میتوانید هزاران نمونه دیگر براى نفرت از این رژیم إبراز دارید که عمار هم میتواند موافق ان باشد اموخته باز خوانى عمار میتواند پایه هاى اعتراضات سیاسى در اینده ایران باشد

 

⁦⬅️⁩ یزدان‌پناه: ‏‎۱- من نگفتم شما مدافع رژیمید! ۲- شما می‌خواهید شب را روز و تاریکی را روشنایی جلوه دهید که اجازه نمی‌دهم. ۳- ملت ایران یک بار با طناب نسل ۵۷ به داخل چاه رفت و همان برای هفت پشتش بس است.

 

⁦♦️⁩ جواد خادم: ‏‎اخرین جواب به نظریات شما میتواند این جمله انگلیسى باشد PICK AND CHOOSE که شما از ان پیروى میکنید البته یک نوع منطق است که مورد استفاده قرار میگیرد تکرار میکنم بازخوانى عمار از حقیقت دور نیست با مطالعه نسبتا گسترده اىى که در انقلابهاى معاصر دارم میگویم برداشت شما مربوط به شمااست


نظرات بسته است.