در حالیکه مارگوت والستروم، وزیر امور خارجه سوئد، انتظار داشت میزبانیش از محمدجواد ظریف، ماله‌کش اعظم جمهوری اسلامی، با استقبال مردم ایران مواجه شود، صدها فعال سیاسی و مدنی و کاربر توییتر، حمایت دولت مدعی فمینیسم، حقوق بشر و دموکراسی این کشور از فرقه تبهکار حاکم بر ایران را به باد انتقاد گرفتند.

 

وزیر امور خارجه سوئد پس از دیدار با ظریف در استکهلم، در توییتر خود از «دیدار سازنده و صریح» با ماله‌کش اعظم جمهوری اسلامی خبر داد و گفت که در این دیدار، مسائلی مانند حقوق بشر، شرایط منطقه، خلیج فارس و معامله هسته‌ای با جمهوری اسلامی مورد بحث قرار گرفت.

 

اما هم این توییت و هم توییت‌های دیگر والستروم، شاهد صدها کامنت ایرانیانی بود که با اشاره به موارد بی‌شمار نقض حقوق بشر و سرکوب مردم ایران به ویژه زنان توسط جمهوری اسلامی و نیز حمایت رژیم از تروریسم، ادعای دفاع سوئد از حقوق بشر و دموکراسی را به چالش کشیدند.

 

پیشتر و در بهمن ماه ۱۳۹۵ هم هیئتی عالی‌رتبه از طرف دولت سوئد به ایران سفر کرده بود که تمام زنان حاضر در آن با پوشیدن روسری، خود را آماج انتقادات قرار دادند.

 

در آن هنگام دولت سوئد که مدعی داشتن سیاست خارجی فمینیستی است از این کار خود دفاع کرد.


نظرات بسته است.