محمدرضا یزدان‌پناه

شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸

بخش:
اجتماعی - ایران‌زمین - سیاسی - فرهنگی - مطالب ویژه


عده‌ای هستند که هر فردی را که در داخل کشور صدایش به مخالفت با فرقه تبهکار بلند می‌شود «از خودشان» و «سوپاپ اطمینان» و مانند این معرفی می‌کنند. دردناک اینجاست که بسیاری از این افراد خود را پیرو شاهزاده رضا پهلوی معرفی می‌کنند اما حتی حمایت صریح شاهزاده از برخی از فعالان سیاسی و مدنی داخل کشور هم سبب تغییر رفتار و گفتمان آنها نمی‌شود!

 

چنین رفتاری تنها به سود جمهوری اسلامی تمام می‌شود که از خدایش است مردم را نسبت به هر فعالیتی که در داخل کشور انجام می‌شود، بدبین کند و به راحتی صدای مخالفان و آزادیخواهان در داخل کشور را خفه کند.

 

بی‌گمان برای رسیدن به چنین هدف ارزشمندی، فرقه تبهکار امکانات پرشمارش را بسیج می‌کند و در میان مردمی که واقعا از تجربه‌های تلخ ۴۰ سال اخیر زخم خورده‌اند و نگران بازی خوردنند، سایبری‌های زیادی هم قرار داده تا به جو بدبینی و بی‌اعتمادی دامن بزنند.

 

درست است که جمهوری اسلامی یک مخالف و منتقد گمنام را به راحتی سرکوب می‌کند اما سر به نیست کردن آزادیخواهان و مخالفان سرشناس برایش دردسر دارد. مثالش بانو پوری بنایی است که همواره به شکل علنی در داخل کشور از خاندان ایرانساز پهلوی و به ویژه شهبانو تمجید کرده و نه به زندان افتاده و نه کشته شده!

 

پوری بنایی که دیگر «از خودشان» نیست!

 


نظرات بسته است.

مطالب دیگر