محمدرضا یزدان‌پناه

سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

بخش:
اجتماعی - ایران‌زمین - سیاسی - مطالب ویژه - یادداشت‌ها


سیدمحمد خاتمی اخیرا از فدرالیسم دفاع کرده و آن را «مطلوب‌ترین شیوه حکومتی» برای ایران دانسته است. او که در دیدار با اعضای شورای شهر تهران سخن می‌گفت، این را هم گفته که در زمان ریاست چمهوریش، ۱۰ منطقه برای اداره فدرالی کشور انتخاب شد اما چون قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین اجازه‌ای نمی‌دهد، این طرح محقق نشد.

 

نکته: برداشت از این سخنان این است که خاتمی به طور تلویحی حتی از اصلاح قانون اساسی برای فدرالی کردن ایران نیز دفاع می‌کند.

 

سیدمحمد خاتمی، سیاستمداری بی‌سواد است. او پیشتر نشان داده که چه در نظر و چه در عمل، اطلاعی از مفاهیم غربی فلسفه و علوم سیاسی ندارد. او، به تصریح سخنان و عملکردش، ثابت کرده که هیچ اطلاعی از معنی و ماهیت دموکراسی، جامعه مدنی، حقوق بشر و دیگر مفاهیم و ارزش‌های جهان مدرن ندارد و با همانندسازی آنها با مفاهیم اسلامی، به تعاریفی متناقض و متضاد از آنها می‌رسد. مثال: «دموکراسی دینی» و «جامعه مدنی نبوی»

 

او به احتمال قریب به یقین، اطلاعی از معنی فدرالیسم هم ندارد و احتمالا اگر از او پرسیده شود فدرالیسم چیست؟، از آنهایی است که پاسخ می‌دهد: «آمریکا و آلمان هم فدرال هستند پس حتما فدرالیسم خوب است». (مغلطه «در باز است، باز پرنده است، پس در پرنده است»)

 

به جز این، با عبور مردم از کلیت رژیم جمهوری اسلامی از دی ماه ۹۶ تاکنون و به ویژه رویگردانی مردم از باند فریب فرقه تبهکار (اصلاح‌طلبان) و پی بردن جامعه به ماهیت این جناح، زنگ خطر نه تنها برای کلیت استبداد دینی بلکه به طور خاص برای اصلاح‌طلبان به صدا در آمده است.

 

باند فریب فرقه تبهکار دیگر نه می‌تواند با شعارهای سیاسی مردم را به شرکت در انتخابات فرابخواند و نه وعده‌های اقتصادیش در نزد مردم خریدار دارد. استراتژیست‌های اصلاح‌طلب، آخرین رمز بقای خود را در فعال کردن گسل‌های قومیتی در ایران یافته‌اند تا پایگاه اجتماعی جدیدی برای خود دست و پا کنند.

 

«فدرالیسم» اسم رمز این پروژه است؛ پروژه‌ای که می‌تواند به افزایش تنش و در نتیجه بحران قومی در کشور منجر شود. باند فریب فرقه تبهکار، با مطرح کردن فدرالیسم در ایران، گام دیگری در ادامه مسیر خائنانه‌ای که پیش گرفته، برمی‌دارد.


نظرات بسته است.