سه پرسش:

 

۱- آیا حمایت از تحریم سپاه و تروریستی خواندن آن کار درستیست؟

 

۲- آیا ترامپ قصد جنگ دارد؟

 

۳- آیا ایستادن پشت سپاه پاسداران احتمال جنگ را کم می‌کند؟

 

۱- باید دید چه کسانی در این باره از نظر اخلاقی و انسانی برای اظهار نظر محقتر از دیگرانند. گمان می‌کنم بیشتر از من که درد دوری از وطن دارم، طبقه‌ فرادست یا میان‌دست غیررانتی که ایران هستند و از بابت تحریم‌ها زندگیشان به خاطر مشکلات اقتصادی ناشی از آن سخت شده‌ است حق بیشتری دارند تا درباره‌ تحریم‌ها و نیز تروریست خواندن سپاه اظهار نظر کنند.

 

بیشتر از آنها هم ایرانیانی که به خاطر فسادی که سپاه در آن نقش داشته و نیز نقشی که از پس از انقلاب در ایجاد تنش میان ایران و جهان و سرانجام هم در برهم خوردن برجام داشته و موجبات این تحریم‌ها را فراهم کرده و اکنون زیر خط فقر زندگی می‌کنند حق اظهار نظر دارند و بیشتر از آنان هم ایرانیانی که آنها را سپاه دستگیر، زندانی یا شکنجه کرده و یا یکی از اعضای خانواده‌شان را کشته حق اظهار نظر دارند و البته بیشتر از همه‌ اینها آن کودکان و پدران و مادران سوری که خانواده‌شان را بشار اسد، با حمایت سپاه، با بمب‌های شیمیایی، بشکه‌ای و فسفری و … کشته یا آواره کرده است.

 

۲- ترامپ با شعارهای ضد جنگ در انتخابات ریاست‌ جمهوری آمریکا ظاهر شد. تا پایان نخستین دوره‌ ریاست‌ جمهوری وودرو ویلسون پای آمریکا به جنگ جهانی نخست باز نشد. شعار انتخاباتی دمکرات‌ها، با تکیه بر پافشاری ویلسون به ادامه‌ موضع بی‌طرفی در جنگ، چنین بود: «او ما را به جنگ نکشاند.»

 

این گونه بود که ویلسون دوباره و در سال ۱۹۱۶ رئیس‌ جمهور آمریکا شد. چرخ روزگار، اما، چنان گشت که یک سال پس از آن آمریکا به آلمان اعلام جنگ داد و بر خلاف وعده‌ای که به آمریکاییان داده شده بود، آمریکا هم وارد جنگ شد.

 

امکان جنگ بین ایران و آمریکا، که از زمان ماجرای گروگان‌گیری اعضای سفارت آمریکا تا به امروز بوده، با روی کار آمدن ترامپ کمتر نشده است و تنها بستگی به رخدادها و واکنش‌ها از هر دو سو دارد.

 

۳- قطبی‌سازی و چنگ‌ودندان نشان دادن، به‌ویژه زمانی که یکی از دو طرف نزاع به‌مراتب از دیگری ضعیفتر است، تنها آتش جنگ را شعله‌ور خواهد کرد، ضمن آن که بی‌شک هر چه آمریکا فاصله‌ بیشتری میان خود و ایرانیان احساس کند، احتمال آنکه قدم در راه‌های خطرناکتر و بی‌پرواتر بگذارد، بیشتر خواهد شد. همیشه و در این چهل سال منافع ایرانیان با سپاه در تضاد بوده است. ایران را سپاه پاسداران تا لب پرتگاه کشانده است. با فاصله گرفتن از سپاه نگذاریم ایران با طناب سپاه به این پرتگاهی که خودش کنده است بیفتد.

 

 

سه پرسش:۱- آیا حمایت از تحریم سپاه و تروریستی خواندن آن کار درستی‌ست؟۲- آیا ترامپ قصد جنگ دارد؟ ۳- آیا ایستادن پشت…

Posted by Kayvan Moshiri on Thursday, April 18, 2019


نظرات بسته است.