مصطفی ده‌پهلوان، رئیس مؤسسه باستان‌شناسی دانشگاه تهران می‌گوید که یک میلیون محوطه باستانی در کشور هست که هیچکدام دیگر سالم نیستند.

 

وی ابراز امیدواری می‌کند تا رسانه‌ها به مرور سود و سودای گنج را که مانند موریانه در حال از بین بردن تمام میراث کشور است، از ذهن مردم پاک کنند و می‌افزاید: نزدیک به یک میلیون محوطه باستانی در ایران داریم که دیگر هیچکدام سالم نیستند و به مرور توسط خود مردم در حال نابودی است.

 


نظرات بسته است.

مطالب دیگر