همایون مهمنش، عضو هیئت اجرایی سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور و شاهین نژاد، سخنگوی جنبش رنسانس ایرانی، در مناظره‌ای تصویری به میزبانی شبکه خبری دماوند، بیانیه اخیر چهار سازمان جمهوری‌خواه درباره وضعیت سیاسی کنونی ایران را به بحث گذاشتند.

 

چهار گروه اتحاد جمهوریخواهان ایران، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور و همبستگی جمهوریخواهان ایران، در بیانیه‌ای با تاکید بر «گذار مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی به دمکراسی»، بازگشت به «سلطنت» را «سراب» توصیف کردند.

 

این گروه‌ها اعلام کردند که به «جمهوری عرفی» برای ایران اعتقاد دارند اما با «مدل‌های موروثی و ولائی» مخالفند.

 

در این بیانیه، یک «جمهوری عرفی» مفهومی «فراسوی مشروطه‌خواهی پادشاهی و فقاهتی» توصیف شده است.

 

این بیانیه، واکنش‌ها و مباحث زیادی میان مخالفان جمهوری اسلامی ایجاد کرد.

 

در مناظره‌ای که ویدئوی آن را مشاهده می‌کنید، همایون مهمنش به نمایندگی از سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور، به دفاع از این بیانیه در برابر شاهین نژاد می‌پردازد.

 

 


نظرات بسته است.