حسن روحانی، ۱۳۸۱: اوایل انقلاب در ستاد مشترک ارتش همه خانم ها را جمع کردیم. گفتم اینجا ارتش است، امام فرمانده شماست و وقتی دستور می دهد باید اطاعت کنید. کمی هم آیات و روایات و اینکه حجاب به نفع شماست و محیط را سالم می کند. خلاصه تهش هم اولتیماتوم دادیم که از فردا هیچ کس حق ندارد بدون حجاب بیاید. خیلی شلوغ کردند، غر زدند، داد زدند. گفتیم نمی شود. به دژبان هم گفتیم از فردا کسی حق ندارد بدون حجاب بیاید. از آنجا شروع کردیم. بعدش رفتم در نیروی هوایی. آنجا تعداد این زن ها زیاد بود، خیلی هم شلوغ کردند. بعد هم نیروی دریایی…

 

 

 

حسن روحانی، ۱۳۹۷: حجاب برای حمایت از زن‌هاست اما ما آن را تبدیل به چماق بر سر زن‌ها کردیم. این درست نیست.

 

 

 


نظرات بسته است.