بی‌کفایتی دولت جمهوری اسلامی در حفاظت از منافع و عزت شهروندان ایرانی در برابر کشورهای خارجی، صدای رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران را نیز در آورد.

 

حرمت‌الله رفیعی گفته که «بی‌احترامی» دولت گرجستان به شهروندان ایرانی کماکان دارد و واکنش دولت ایران هم «تا کنون جدی نبوده است».

 

گرجستان در هفته‌های اخیر با ورود صدها شهروند ایران به داخل این کشور ممانعت کرده و با آنها رفتاری غیرمحترمانه داشته است.

 

این در حالیست که جمهوری اسلامی به دلیل بی‌کفایتی و بی‌توجهی به منافع و عزت ایرانیان، از پیگیری حقوق اتباع ایران ناتوان است.

 

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران هم در این رابطه تاکید کرده که «وقتی بازگرداندن ایرانی‌ها از گرجستان همچنان ادامه دارد، پس برخورد جدی هنوز نشده است.»

 

او افزوده که «دولت ایران باید فورس بگذارد و به اتفاقی که افتاده است بیشتر اهمیت دهد.»

 

این شرایط اسفناک در حالی ادامه دارد که اتباع ایران برای ورود به گرجستان نیازی به اخذ پیشاپیش ویزا ندارند.


نظرات بسته است.