یکتا فهندژ سعدی، شهروند بهایی اهل شیراز، به ۱۱ سال زندان محکوم شده است.

 

او نخستین بار در سال ۱۳۹۰ به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات شیراز برای ۸۲ روز زندانی بود.

 

یکتا فهندژ در سال ۱۳۹۲ نیز به مدت ۵۶ روز توسط همان مرکز و به همان اتهامات بازداشت و مورد بازجویی و شکنجه روحی شدید قرار گرفت که نهایتا به ۵ سال حبس محکوم شد.

 

آن حکم در دادگاه تجدید نظر به ۲ سال حبس تعزیری و ۳ سال حبس تعلیقی کاهش یافت. اما دیوان عالی کشور پس از ۷۴ روز پرونده او را جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگری ارسال کرد تا در نهایت شعبه دوم دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی محمد مجتبی رودیجانی، فهندژ را به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم کرد.

 

 


نظرات بسته است.