ده ها نفر از کارگران نیشکر هفت تپه، دوشنبه ۲۸ آبان، با تظاهرات و بست نشینی مقابل دادگاه شهر شوش، خواستار آزادی همکاران بازداشتی خود شدند.

 

آنها شعار می دادند: «نه زندان نه تهدید، دیگر اثر ندارد» و «زندانی هفت تپه، آزاد باید گردد».

 

یک روز پیشتر، نیروهای امنیتی دست کم ۱۹ کارگر نیشکر هفت تپه از جمله اسماعیل بخشی و مسلم آرمند را بازداشت کرده بودند.

 

 

 

 


نظرات بسته است.