کیوان مشیری، تحلیلگر مسائل سیاسی در کانادا، در نوشته ای کوتاه، آنچه را «دابل استاندارد» اکبر گنجی، نویسنده و تحلیلگر سیاسی توصیف کرده، مورد توجه قرار داده است.

 

مشیری نوشته است: «از سر کنجکاوی رفتم و دیدم از پنجم اکتبر که ماجرای جمال خاشقجی شروع به داغ شدن کرد تا یک ماه پس از آن آقای اکبر گنجی نزدیک به هشتاد پست فیسبوکی دربا‌ره‌ ایشان، و بیشتر هم به شکل ترجمه برای مخاطب فارسی‌زبان، گذاشته‌اند! درباره‌ قتل فرشید هکی چطور؟ هیچی. در مورد دستگیری هاشم خواستار چی پس؟ اون هم هیچی. جالب این‌جاست که ایشان همیشه از «دابل استاندارد»‌ها گلایه دارند و به ندرت از ایشان مصاحبه‌ای دیده‌ام که در آن ایشان از معیارهای دوگانه در قضاوت شکایت نکنند! گمان می‌کنم برای همین هم است که این روزها برای ایشان دستگیری و قتل دگراندیشان دیگر کشورها مهم است و نه دگراندیشان ایرانی.»

 

این مطلب، نخست در صفحه فیسبوک نویسنده آن منتشر شده است:

 

از سر کنجکاوی رفتم و دیدم از پنجم اکتبر که ماجرای جمال خاشقجی شروع به داغ شدن کرد تا یک ماه پس از آن آقای اکبر گنجی…

Posted by Kayvan Moshiri on Monday, November 5, 2018


نظرات بسته است.

مطالب دیگر