حسن روحانی، سال ۱۳۹۵: یک عده می‌گفتند ما تحریم‌ها را دور می‌زنیم، تحریم که مهم نیست. از جیب کی دور می‌زنید؟ از جیب مردم؟

 

حسن روحانی، سال ۱۳۹۷: ما این تحریم‌ها را با افتخار دور می‌زنیم.

 

 


نظرات بسته است.