جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷

بخش:
ایران‌زمین - خبر - سیاسی


محمد مشیری یزدی، معاون نخست وزیر در دولت شاپور بختیار در سن ۹۴ سالگی در پاریس درگذشت.

 

او تحصیلات خود را در رشته علوم سیاسی در فرانسه ناتمام گذاشت و به ایران بازگشت. در ابتدای حضور در ایران، مدیرکل اداری وزارت کار شد و از همان هنگام با شاپور بختیار آشنا شد.

 

در کابینه شریف امامی، معاون وزیر کار شد و مدتی هم  رئیس هیئت مدیره بانک کوروش و مدیرعامل بانک رهنی بود.

 

مشیری یزدی چند سال نیز وزیر مختار ایران در ایتالیا بود.

 

او در اخرین سال‌ پادشاهی پهلوی به دعوت شاپور بختیار، معاون نخست‌ وزیر شد اما چند ماه پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی به فرانسه رفت.

 

در فرانسه، از بنیانگذاران نهضت مقاومت ملی ایران بود و تا هنگام مرگ در آنجا باقی ماند.


نظرات بسته است.