توضیحات از حساب توییتر علیرضا رایگان، پناهنده ایرانی در ترکیه: این مغازه‌دار ترک در شهر دنیزلی ترکیه، چند تا کاغذ چسبونده به شیشه های مغازه‌اش و نوشته: “افرادی از کشورهای ایران، افغانستان و سوریه نمی‌توانند به این مغازه وارد شوند” وجود این تیپ آدمها در قرن۲۱ با این تفکرات احمقانه نشون میده که جهانی که انسان ساخته جای خیلی خطرناکی میتونه باشه.

 


نظرات بسته است.

مطالب دیگر