کاربران شبکه های اجتماعی با استفاده از هشتگ #زندگی_در_تبعیض، به نقض حقوق شهروندی علیه بهائیان و سرکوب آنها توسط جمهوری اسلامی واکنش نشان داده و با پیروان این آیین که زیر ظلم و ستم جمهوری اسلامی زندگی می کنند، ابراز همبستگی کردند. تعدادی از بهاییان نیز تجربه #زندگی_در_تبعیض خود را شرح داده اند.

 

در ۴۰ سالی که از روی کار آمدن جمهوری اسلامی می گذرد، صدها بهایی به خاطر اعتقاد به این آیین و به بهانه هایی مانند جاسوسی یا اقدام علیه امنیت ملی، زندانی، شکتجه و حتی کشته شدند. تعداد زیادی از بهائیان توسط حامیان حکومت و به شکلی «غیر رسمی» سر به نیست شده و هزاران بهایی نیز ناچار به ترک کشور شدند.

 

اموال پیروان این آیین در ایران به کرات مصادره و محل کار و کسب آنها نیز بسته می شود. بهائیان همچنین اجازه تحصیل و کار دولتی در ایران ندارند.

 

سیدعلی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در یک فتوا، «همه پیروان» آیین بهایی را «محکوم به نجاست» دانسته و گفته باید از «هرگونه معاشرت با این فرقه ضاله مضله» خودداری کرد.

 

در زیر، گزیده ای از واکنش کاربران شبکه های اجتماعی به ظلم و ستم علیه بهائیان و نیز تجارب شخصی پیروان این آیین از زندگی در تبعیض را می خوانید:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/Mim_Aleff/status/1049748517017796610


نظرات بسته است.

مطالب دیگر