پرند زاهدی، دختر ابراهیم زال‌زاده است. پدر او، ابراهیم زال‌زاده، نویسنده و مدیر موسسه انتشاراتی ابتکار بود.

 

تیم آدمکشان سعید امامی در ماه اسفند سال ۱۳۷۵ او را ربود و با ضربات کارد به سینه و پشتش به قتل رساند. جنازه‌اش را پس از کاردآجین کردن در بیابان‌های اطراف تهران رها کردند تا چند هفته بعد بقایایش پیدا شود.

 

حالا دختر او، پرند زاهدی، که بازیگر درجه دو صداوسیما است، به مسیح علی‌نژاد حمله کرده که چرا از خارج از ایران، زنان و دختران ایرانی را تحریک به برداشتن حجاب می‌کند.

 

 

نظام جمهوری اسلامی، نظام خوشبختی است که (گاهی) فرزندان قربانیانش هم به جای اینکه دنبال احقاق حقوق خود و مردم ایران باشند، به مخالفان آن می‌تازند.


نظرات بسته است.

مطالب دیگر