حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درباره ویدئوی جنجالی اخیر توضیح داد. اخیرا ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی به طور وسیع منتشر شده که نشان می‌دهد وزیر بهداشت در پاسخ به پیرمردی که می‌گوید قبلا نانوا بوده و پول فیزیوتراپی همسر خود را ندارد، با تمسخر می‌گوید: «تو که نانوا بودی حتما بلدی، یه حوله گرم کن خودت بمال».

 

این سخنان واکنش گسترده‌ای در فضای مجازی به همراه داشت و حال قاضی‌زاده هاشمی در توجیه خود گفته که «خودت بمال» را به عنوان «معادل فارسی واژه ماساژ» استفاده کرده است.

 

او گفت: «یکی از مردم عزیزی که بارها در سفر به این مناطق ملاقات می‌کنیم، مشکل شخصی پزشکی داشت که راهنماییش کردم و به جای ماساژ از معادل فارسی‌ استفاده کردم. این اقدامی است که در مورد اطرافیان خودمان هم توصیه می‌کنیم. به نظرم مسائل دیگری پشت این قضایا است و مردم آن را می‌فهمند.»


نظرات بسته است.