روایت یکی از شهروندان بهایی از محرومیت تمام اعضای خانواده‌اش از تحصیل توسط جمهوری اسلامی: «‏پدرم از رشته پزشکی دانشگاه شیراز، مادرم از رشته دندانپزشکی دانشگاه شیراز و من از رشته مهندسی آب دانشگاه تهران، به دلیل اعتقاد به ‎#دیانت_بهایی اخراج شدیم. خواهرم با رتبه ۳۶۰۰ ریاضی ‎#نقص_پرونده شد. امروز برادرم با رتبه ۶۲۰۰ ریاضی نیز نقص پرونده شد و خانواده ۵ نفره ما تکمیل گردید!».

 

 

 


نظرات بسته است.