نازنین اسفندیاری، ووشوکار ۲۳ ساله برازجانی، به علت مشارکت در تظاهرات اعتراضی اخیر در این شهر و انتشار ویدئوهایی از این تظاهرات در اینستاگرام، سه‌شنبه ۱۹ تیر بازداشت شد.

 

برازجان در استان بوشهر، طی روزهای اخیر شاهد چند تجمع و تظاهرات اعتراضی بود که در آنها شعارهایی مانند «مرگ بر دیکتاتور» و «رضا شاه روحت شاد» سر داده شد.

 


نظرات بسته است.