علی مطهری از ایران‌ستیزترین مسئولان جمهوری اسلامی است. با نوشته اخیرش در مورد آپارتاید نژادی در تیم‌های ملی هم نشان داد که علاوه بر ضدایرانی‌بودن، نژادگرا هم هست. بی‌خبر از جهان هم هست. این امید اصلاح‌طلبان، در زن‌ستیزبودن هم کمتر رقیبی دارد.

 

 

 

 

 


نظرات بسته است.