برازجان در استان بوشهر با قطعی آب گسترده روبروست. آب آشامیدنی در این شهر چند روز یک بار وصل می‌شود. این مسئله به تجمع اعتراضی مردم برازجان در برابر فرمانداری منجر شد؛ تجمعی که در آن شعار «رضا شاه روحت شاد» سر داده شد.

 

 


نظرات بسته است.