سیدمحمد خاتمی، رئیس جمهور سابق: «اصلاح طلبان باید بکوشند در رسانه ها و فضای مجازی فعال تر باشند و نسبت به رفتارها و عملکردهائی که موجب نارضایتی مردم می شود از یکسو و جنگ روانی علیه انقلاب و کشور که می کوشد یأس و نارضایتی را پمپاژ کند ابتکار عمل و تلاش بیشتری بخرج دهند.»

 

«جیمی» از کاربران توییتر، این سخنان را با نگاه تیزبینانه و کنایه‌آمیز، «نارضایتی رئیس دولت اصلاحات از عملکرد ماله‌کشان مجازی» توصیف کرده است.


نظرات بسته است.