«‏اصلاح‌طلب و اصولگرا دیگه همه چیز رو گذاشتند کنار و فریاد میزنند ما یکی هستیم!
پ.ن۱: روزنامه جوان متعلق به سپاه
پ.ن۲: روزنامه سازندگی متعلق به اعوان و انصار هاشمی و اصلاحات‌چی‌ها!
پ.ن۳: فقط مردم ایران نامحرم و هر ۴سال یک‌بار بازیچه‌اند!
پ.ن۴: هنوز یک سری شبه انسان ازکودتای سپاه میگن!»

 


نظرات بسته است.