وزارت بهداشت با ارسال بخشنامه‌ای به دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌ها، استفاده مجدد از برخی وسایل یک‌ بار مصرف اتاق عمل را مجاز اعلام کرد.

این بخشنامه بر اساس متن آن در راستای «مدیریت منابع و مصارف» ابلاغ شده است.

متن بخشنامه وزارت بهداشت که در همشهری منتشر شده بدین شرح است:

«احتراما پیرو بخشنامه شماره ۲۵۷۴۳/۴۰۰۵ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۶ در ارتباط با دستورالعمل فرآوری مجدد ایمن وسایل پزشکی در راستای مدیریت منابع و مصارف، باتوجه به لزوم اجتناب از استفاده بی‌رویه وسایل پزشکی یک‌بار مصرف و تغییر رویکرد تدارک و تأمین وسایل پزشکی، ابزار و وسایل جهت انجام جراحی‌ها و پروسیجرهای تهاجمی از وسایل پزشکی یک‌بار مصرف به سمت استفاده از وسایل با قابلیت استفاده مجدد (reusable) به پیوست «فهرست تجهیزات، وسایل پزشکی یک‌بارمصرفی که باید با وسایل پزشکی با قابلیت استفاده مجدد جایگزین شوند» و «فهرست تجهیزات و وسایل پزشکی یک‌بار مصرفی که درصورت رعایت موازین کنترل عفونت و تبعیت از چرخه استریلیزاسیون قابلیت استفاده مجدد را دارا هستند.» به‌عنوان مصوبات طرح تحول نظام سلامت استان تهران جهت استحضار و دستور اقدام مقتضی ایفاد می‌شود.»


نظرات بسته است.

مطالب دیگر