مهدی میرقادری از فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، در صفحه توییتر جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، یک نظرسنجی به اشتراک گذاشت که در آن پرسیده شده بود بین جمهوری اسلامی و آمریکا کدام دشمن مردم ایران است؟
در این نظرسنجی بیش از پنج هزار کاربر توییتر مشارکت کردند و ۸۱ درصد رژیم جمهوری اسلامی را دشمن ایرانیان و تنها ۱۹ درصد از رای دهندگان کشور ایالات متحده را دشمن توصیف کردند.
هرچند مدافعان و حامیان جمهوری اسلامی در صفحه جواد ظریف حضور فعالی دارند اما در این نظرسنجی با اکثریت آرا، دشمن اصلی ایرانیان، جمهوری اسلامی معرفی شد.
در این نظرسنجی دهها تن از کاربران جمهوری اسلامی نیز با انتشار کامنتی مخالفت خود را با نظام جمهوری اسلامی اعلام کرده اند.
این نظرسنجی حدود ۵۴۰ بار نیز ریتوییت شد که در پست های ریتوییت شده نیز بسیاری مخالفت خود را با نظام جمهوری اسلامی بیان کردند.

نظرات بسته است.