داریوش فرهنگ، بازیگر و کارگردان: «ما در کرمان توی یک کوچه ای بودیم که خونه های بهائیا، خونه های یهودیا بود…یک سنت های خرافی ای ما داریم توی این مملکت، هنوز هم…یکی از اون خرافات این بود که به ما بچه ها می گفتن اینا نجسن…و شما برین اینا رو اذیت کنین…هیچ وقت تا همین امروز هم من نفهمیدم یعنی چی نجسن. می رفتیم اینا نشسته بودن، ما از پنجرۀ اتاق مشرف به کوچه یک مشعل درست می کردیم مینداختیم تو خونۀ این یهودیا یا بهائیا و آتیش می گرفت و ما می خندیدیم. خجالت می کشم الان از این جهل…در بچگی این تو ذهن ما بود که می گفتن “سگ از بهائی بهتره / سیب از گلابی بهتره”…همون ویژگی های ماجراجویانه باعث می شد که ما بریم این حرکات ناشایست، جهل مطلق، حماقت مطلق رو انجام بدیم و الان خجالت می کشم…»


نظرات بسته است.

مطالب دیگر