امیررضا امیربختیار: ۱) من تقریبا تمام بیانیه ها، سخنرانی ها، مصاحبه ها و نامه های دکتر بختیار را مطالعه کرده ام. در بین سیاستمداران ایرانی هیچ فردی را نمی شناسم که نظریات اش را به روشنی ایشون مطرح کرده باشه.

 

۲) دیدن بعضی تفسیر ها از سوی افرادی که فکر نمی کنم نیت منفی ای داشته باشند برایم عجیب است. از این رو چند نکته را در مورد ایشون اینجا می نویسم.

 

۳) زنده یاد شاپور بختیار یک مشروطه خواه پایبند به قانون اساسی مشروطه بود. برخلاف بعضی از رهبران جبهه ملی که در زمان انقلاب تغییر موضع دادند تا آخر عمر از سامانه مشروطه سلطنتی و قانون اساسی مشروطه با وجود تاکید بر لزوم بعضی اصلاحات در این قانون دفاع می کرد.

 

۴) اختلاف دکتر بختیار ( حزب ایران ) با محمدرضا شاه نیز در عدم اجرای قانون اساسی از سوی شاه بود. در نتیجه زمانی که شاه در سال ۵۷ حاضر به انتقال قدرت به نخست وزیر و اجرای کامل قانون بود دلیلی بر مخالفت با ایشون نمیدید.

 

۵) دکتر بختیار از انقلاب اسلامی با عنوان فتنه خمینی یاد می کرد و جمهوری اسلامی را در ردیف فتنه اعراب ( حمله اعراب به ایران) و حمله مغول به ایران میدانست و این حکومت را به رسمیت نمی شناخت.

 

۶) از این رو پس از تبعید به پاریس با تشکیل نهضت مقاومت ملی خود را به عنوان نخست وزیر قانونی ایران معرفی کرد و کلیه روابط بین المللی را نیز با این عنوان و تحت مدیریت وزیر خارجه خود زنده یاد احمد میر فندرسکی و هیئتی از دیپلمات ها سازمان می داد.

 

۷) ایشون ⁧‫رضا پهلوی‬⁩ را وارث قانونی تاج و تخت ایران می دانست. با این وجود خواهان برگزاری رفراندومی پس از بازگشت دولت قانونی ( دولت بختیار) به ایران بود برای تایین نوع نظام حکومتی که در صورت قبول سامانه مشروطه رضا پهلوی به عنوان تنها وارث قانونی تاج و تخت به پادشاهی مشروطه میرسید.

 

‏۱)من تقریبا تمام بیانیه ها، سخنرانی ها، مصاحبه ها و نامه های دکتر بختیار را مطالعه کرده ام. در بین سیاستمداران ایرانی …

Posted by Amir Reza A. Bakhtiar on Saturday, June 23, 2018


نظرات بسته است.