طوس طهماسبی، پژوهشگر تاریخ معاصر و سیاست بین‌الملل: «چرا اصلاح اصلاح‌طلبی ممکن نیست؟ چون بر پایه تفسیر نامعتبر و دروغین از ایدئولوژی و ساختار سیاسی بنا شد، به این امید که مردم به سبب روزگار سخت و ناچاری نیازهای روز این نطفه دروغین را ندیده می‌گیرند اما زمانی که در تامین نیازهای روز شکست خورده، اجبارا باید به گونه‌ای مضاعف با تبار دروغین و سرسری پنهان‌شده خود مواجه گردد. حیات اصلاحات در گروی خواب و خاموشی حافظه تاریخی مردم است. زمانی که مردم دیگر نفع و مصلحتی در فراموشی ندارند، حافظه‌ تاریخیشان بیدار می‌شود، آنگاه جریانی که حیاتش بسته به کاوش‌ ناپذیری تبار تاریخی و تناقضات مفهومی است، نابود می‌شود.»

 

چرا اصلاح اصلاح‌طلبی ممکن نیست؟ (۱) : چون برپایه تفسیر نامعتبر و دروغین از ایدئولوژی و ساختار سیاسی بنا شد، به این امید…

Posted by Toos Tahmasebi on Thursday, June 14, 2018


نظرات بسته است.