تعدادی از شهروندان عربستان سعودی با اعلام حمایت از تیم ملی ایران در مقابل مراکش، پیروزی ایران را تبریک گفتند. کاربران ایرانی هم در واکنش از حمایت آنها سپاسگزاری کرده‌اند.

 

ابراز دوستی اتباع سعودی به ایرانیان در اوج خصومت میان دو دولت رقیب رخ می‌دهد.

 

تعدادی از توییت‌‌های کاربران اهل عربستان سعودی در حمایت از تیم ملی و ابراز دوستی آنها به ایرانیان را در زیر مشاهده می‌کنید:

 

https://twitter.com/ali2929290/status/1007528169082105856?s=19

 

https://twitter.com/Annoos_20/status/1007681307072253954?s=19

 

https://twitter.com/BaderMajed2/status/1007680502621458437?s=19

 

https://twitter.com/Bassaj6/status/1007701723312545793?s=19

 

https://twitter.com/_u_ra3/status/1007683548281593858?s=19

 

https://twitter.com/memo_saeed/status/1007684693511327749?s=19

 

https://twitter.com/ll750ll/status/1007719671938854915?s=19

 

https://twitter.com/samartwt/status/1007719563339976704?s=19

 

https://twitter.com/sara_3432/status/1007679288647340034?s=19

 

 

https://twitter.com/Amalxx_9/status/1007687870931460096?s=19

 

https://twitter.com/noorhad99783307/status/1007764214323216385?s=19

 

https://twitter.com/I2Sahil/status/1007701008267530246?s=19

 

https://twitter.com/diabolo921/status/1007680884462555137?s=19

 

https://twitter.com/llca89/status/1007679387540623361?s=19

 


نظرات بسته است.