سیدعلی خامنه‌ای، جمعه ۲۴ خرداد: «امروز توطئه‌ دشمن فشار اقتصادی به توده‌ ملت ایران برای خسته و ناامید کردن آنهاست. کسانی که عادت کرده‌اند به سفرهای خارجی بروند، این عادت را رها کنند، ترک کنند. رفتن به سفرهای خارجی تفریحی، به کشورهای گوناگون، سفرهای زائد با بهانه‌های گوناگون را کنار بگذارند. البته غیر از سفرهای زیارتی به عتبات یا به حج، این مورد نظر نیست؛ این سفرها این‌قدر خرج و هزینه‌ای هم بر دوش کشور نمی‌گذارد، دارای برکاتی هم هست. سفرهای تفریحی، سفرهای زائد با بهانه‌های گوناگون را کنار بگذارند.»

 


نظرات بسته است.