طوس طهماسبی، پژوهشگر مسائلی تاریخی و استراتژیک، در فیسبوک خود، مواجهه مهناز افشار، هنرپیشه سینما و تئاتر با مراسم افطار حسن روحانی را با مواجهه محمود دولت‌آبادی مقایسه کرده است.

 

طهماسبی نوشته «اینکه مهناز افشار افطاری روحانی را تحریم می کند و صدای آتنا دائمی می‌شود اما محمود دولت آبادی می گوید بی اعتنا به مخالفان با کله به سوی افطاری شیرجه خواهد زد، معنای سیاسی-تاریخی نمادینی دارد.»

 

این پژوهشگر مسائل اجتماعی افزوده است: «مهناز افشار از جنس فرهنگ عامه‌پسند گلوبال و به روزی است که بیشتر مردم ایران خواهان پیوستن به آنند اما دولت‌آبادی نماد سیاست ورزی توده‌ای/اکثریتی و فرهنگ بازگشت به خویشتن پنجاه و هفتی است که تنها سیه‌روزی و ویرانی به بار آورده و امروز بوی نامطبوعش از صد کیلومتری مشام نسل جوان را آزار می دهد. مخالفان باید خوشحال باشند که مهناز افشارها کنارشان ایستاده‌اند نه دولت‌آبادی‌ها.»

 

 

اینکه مهناز افشار افطاری روحانی را تحریم می کند و صدای آتنا دائمی می‌شود اما محمود دولت آبادی می گوید بی اعتنا به…

Posted by Toos Tahmasebi on Thursday, May 31, 2018

 

 


نظرات بسته است.