شاید برایتان سوال شده باشد که چرا به وفور افراد ایرانی تحصیل کرده و متجددی در غرب زندگی می کنند که بعضا بسیار رادیکال از نظم موجود در ایران دفاع می کنند حال آنکه سبک زندگی و تحصیلات آکادمیک آنان منطقا حکم می کند که منتقد و نه مدافع یک وضعیت قرون وسطایی باشند. قضیه چیست؟

 

قضیه از این قرار است که دولت در ایران اساسا دولتی رانتیر است. دولت های رانتیر دولت هایی حجیم هستند که در اثر کنترل بر بخش عمده منابع، بر جامعه تسلط زیادی داشته و میزان برخورداری یا عدم برخورداری افراد را منوط به میزان نزدیکی یا دوری افراد از خود می کنند.

 

چنین وضعیتی باعث می شود بخشی از اقشاری که حتی سبک زندگی و ارزش هایشان با آنچه مطلوب حاکمیت جمهوری اسلامی است همخوانی ندارد، برای برخورداری از مواهب مادی به خدمت دولت جمهوری اسلامی درآیند و سر سفره انقلاب بنشینند.

 

اما از آن رو که امکان زندگی بر محور امیال، سبک زندگی و ارزش های مورد نظرشان در ایران فراهم نیست فرزندان خود را روانه غرب می کنند. اینجاست که تناقض رخ می نماید.

 

یعنی از یک سو گرایش به سفره انقلاب برای برخورداری از توان مالی و از سوی دیگر تمایل به صرف کردن این منابع برای تدارک دیدن یک زندگی متناسب با ارزش ها و سبک زندگی مطلوب خود در غرب!

 

در واقع این افراد آب و نانشان برای حفظ زندگی مجلل غربیشان در غرب در گرو برقراری سفره انقلاب است و چون برقراری سفره انقلاب هم در گرو برقرار ماندن نظم ایدئولوژیک، ارزشی و امنیتی موجود در ایران است لذا با همه توان به دفاع از نظام حاکم در ایران می پردازند.

 

به عبارتی بهره‌مندی این جانوران دوزیست از یک زندگی مرفه غربی با آزادی های فردی و اجتماعی آنجا در گرو عدم برخورداری هم‌وطنانشان در داخل ایران از شرایطی مشابه و تداوم گرفتاری آنان به اسلام آمرانه در عرصه اجتماعی و سرکوب نظام‌مند در عرصه سیاسی است.

 

این جماعت تز آن رو که نمی توانند با توجه به سبک زندگی خود، بار تناقض برای دفاع از موضعی ارزشی مآبانه و ایدئولوژیک را به دوش بکشند، ناچار در سنگر اصلاح طلبی پنهان شده و در پوششی از مواضع ضدجنگ، خشونت پرهیزانه، خواست هایی مثل اصلاح تدریجی و… به دفاع از سفره انقلاب می پردازند.

 

پیشنهاد می کنم اسم این پدیده را “سندروم تورنتو” بگذاریم.

 

دماوند: این نوشته، پیشتر در قالب مجموعه توییتی در توییتر شخصی نویسنده منتشر شده بود.


نظرات بسته است.

مطالب دیگر