فیروز نادری، مشهورترین مدیر ایرانی ناسا که تا پیش از این از اصلاحات در جمهوری اسلامی حمایت می کرد، اعلام کرد که دیگر اعتقادی به اصلاح ندارد و «تمام رژیم باید برود».

 

آقای نادری در توییتر خود نوشته است: «زمانی فکر می کردم یک جناح میانه رو در جمهوری اسلامی وجود دارد که کمی بهتر از تندروهای نفرت برانگیز است. اما یا چنین جناحی وجود ندارد یا قدرتی ندارد. همه جمهوری اسلامی تندرو است. تمام رژیم باید برود.»

 

 

اعلام ناامیدی فیروز نادری از اصلاح جمهوری اسلامی، واکنش های زیادی در میان کاربران شبکه های اجتماعی به دنبال داشته است. برخی از این مسئله استقبال کرده اند اما تعدادی هم با توجه به نزدیکی بعضی مواضع نادری با نایاک و همزمان شدن تغییر موضع او با استعفای تریتا پارسی از ریاست نایاک، نسبت به این مسئله ابراز بدبینی کرده اند.


نظرات بسته است.