نیروی انتظامی دختری که برای تماشای جشن نساجی قائمشهر بالای تیر برق رفته بود، به پایین پرت کرد:

 

 


نظرات بسته است.