علیرضا رحیمی، راهیافته تهران به مجلس شورای اسلامی، خبر داده مامور زن گشت ارشاد که فیلم برخورد وحشیانه اش با یک دختر جوان، واکنش های گسترده ای به دنبال داشت، توسط نیروی انتظامی تشویق شده و لوح تقدیر هم دریافت کرده است.

 

قبل از خبری که رحیمی اعلام کرد، فرمانده نیروی انتظامی تهران هم خبر تعلیق مامور زن گشت ارشاد را تکذیب کرده و گفته بود که بررسی‌های تکمیلی نشان داد این مامور هیچ قصوری نداشته است.


نظرات بسته است.