سیدهاشم بطحایی گلپایگانی، راهیافته جناح اصلاح طلب و اعتدالگرای جمهوری اسلامی به مجلس خبرگان رهبری، در بیانیه ای از «بانوان مسلمان و آنهایی که تحت تاثیر القائات شیاطین، فضای مجازی و یا دستورات دشمنان اسلام برای هنجارشکنی، حجاب خود را بر می دارند و خیال می کنند حجاب، دستاورد جمهوری اسلامی است» خواسته تا «برای مخالفت با جمهوری اسلامی» با «حجاب مبارزه نکنند.»

 

این آخوند مرتجع مورد حمایت اصلاح طلبان در مجلس خبرگان رهبری با توهین به رضاشاه افزوده است: «کاری را که رضا شاه به دستور انگلیس های پلید خواست انجام دهد و موفق نشد و خود و نسلش بخاطر مخالفت با احکام الهی، به زباله تاریخ افتادند و با خفت و خاری از این سرزمین رخت بربستند؛ عبرت بگیریم و تکرار نکنیم و آبروی خود و حق شهدا را از بین نبریم.»

 

به نظر می آید این سخنان بطحایی گلپایگانی، مرجع تقلید خودخوانده شیعه، ناشی از عصبانیت او از گرامیداشت بی سابقه رضاشاه توسط مردم ایران در ماه های اخیر باشد.


نظرات بسته است.

مطالب دیگر