چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

بخش:
خبر - سیاسی - هویت ملی


علی کشتگر، از رهبران سابق سازمان چریک های فدایی خلق ایران: «چه کسی باور می‌کرد روزی فرا رسد که مردم پشیمان از انقلاب در نوستالژی نظامی که ۴۰ سال پیش برانداختند شعار “رضا شاه روحت شاد” سر دهند. چه کسی تصور می‌کرد که آخوندهایی که میلیونها ایرانی به امیدهای واهی برای نشاندنشان بر اریکه قدرت سر و دست می‌شکستند به چنان لحظه‌های خفت باری فرو افتند که از جسم ۸۰ سال پیش مرده رضا شاه وحشت زده شوند تا جایی که اصلا وجود آن را انکار کنند؟»

 

رضا علیجانی، نویسنده و فعال ملی مذهبی: «در مورد کلیت کارنامه رضا شاه می توان دیدگاه های مختلفی داشت اما در این نمی توان تردید داشت که وی بخشی از میراث اثرگذار تاریخی ماست. اگر بخش تندخو و قسی القلب انقلاب در ابتدای تشکیل حکومت برخوردهای نابالغانه و متعصبانه و بی مهاری (به خاطر حمایت راس هرم قدرت) داشته است، اینک پس از ۴۰ سال باید برخورد بالغانه ای با پیکر باقیمانده وی صورت گیرد.»

 

ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهوری اسلامی: «آقای خلخالی نه مسئولیت و نه ماموریت دولتی داشت. تخریب یک بنا گویایی می کند از اینکه رژیم جدید بنای کار خود را بر تخریب گذاشته است. اگر قرار بشود هر فردی گروهی را جمع کند و جایی را تخریب کند نشان از بلبشو بودن می دهد به همین خاطر دستور جلوگیری دادم. گفتند که به دستور خمینی است. احمد آقا را خواستم اما در این مواقع ایشان پیدا نشدند و به آقای خمینی پیام دادم و گفتم به دستور شما این کار را می کنند و این خطا است و جوابی نگرفتم. بعدها آقای خمینی را دیدم ایشان گفتند به دلیل برخوردی که رضاخان با روحانیت و خمینی کرده است به همین خاطر نمی توانست مقبره ای در کنار شاعبدالعظیم داشته باشد.»

 

عباس میلانی، نویسنده: «پیکرشان را مومیایی کردند چون امکان آن نبود از آفریقا سریع به ایران بیاورند. به همین خاطر که نمی خواستند در آنجا دفن کنند با تمهیداتی جسد مومیایی شده را به مصر آوردند که در یک فرصت مناسب به ایران بازگردانند. به گفته خلخالی با هزینه ۸۰ میلیونی این بنا را تخریب کرده است. خلخالی می خواست تخت جمشید را نیز تخریب کند اما مردم نگذاشتند. احتمال می دهم آن جسد رضاشاه باشد چرا که در میان شیعیان رسم بر مومیایی کردن نبود و براساس تصاویر به احتمال قوی همان فرد است.»

 

حمید فرخ‌نژاد، هنرپیشه سینما در ایران: «صحت و سقم تعلق جسد مومیایی به رضاشاه پهلوی هنوز در سایه تردید است. در صورت تایید، امیدوارم به دور از هر گونه سیاست‌زدگی و برخورد متعصبانه با احترام با آن برخورد شود. آن مرد منشا خدمات بسیار ارزنده‌ای برای ایران و این جسد گوشه‌ای از تاریخ این مملکت است.»


نظرات بسته است.

مطالب دیگر