مسعود بختیاروند

سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

بخش:
ایران‌زمین - سیاسی - یادداشت‌ها


سردار فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با افتخار اذعان کرده که “سپاه پاسداران انقلاب اسلامی” هیچ واژه ای در ادامه نام خود ندارد حتی واژه “ایران”. این گفتار نمایانگر آن است که به اذعان خود این فرمانده ارشد سپاه، رسالت این نهاد صرفا معطوف به “خدمت رسانی” به جهان اسلام است.

 

این سخن صریح به درستی از چیستی و ماهیت سپاه به عنوان بازوی ایدئولوژیک نظام آپارتاید اسلامی پرده بر می دارد و آشکار می سازد که این نهاد عریض و طویل هیچ نوع دلدادگی نسبت به جغرافیای ایران عزیز ما ندارد. آنچنان که تمامی اقدامات این نهاد تبهکار طی ۴۰ سال گذشته چه در بعد داخلی و چه خارجی با امنیت نرم و پایدار جغرافیای ایران آشکارا مغایرت داشته است.

 

از ایجاد هسته های تروریستی در کشورهای مسلمان و نامسلمان به جهت بسط ایدئولوژی شیعی- انقلابی تا همکاری با کارتل های تبهکار در آمریکای لاتین تا به یغما بردن ثروت های استحصالی از فروش نفت بنام سازندگی و پروژه های ویرانگری نظیر سد گتوند تا نابودی بخش خصوصی مستقل در اقتصاد و کانالیزه نمودن سرمایه به سمت جریان های انقلابی.

 

همه این موارد به عنوان کسری از اقدامات ویرانگر سپاه گویای آن هستند که این نهاد همچون ماریست روییده بر شانه های ضحاک زمان که از منابع ایران ما ارتزاق می کند اما نه تنها پاسخگوی اعمال خود در زمینه های نظامی، اقتصادی، سیاست داخلی و خارجی، فرهنگ و اجتماع نیست بلکه با اقدامات خود باعث اجماع جامعه جهانی و تحریک همسایگان علیه ایران شده است که تبعات آن تنها گریبانگیر معیشت عموم مردم و نابودی زیست بوم ایران خواهد شد.

 

تحت چنین شرایطی برخی جریان ها و اشخاص که پرچم ایران گرایی برافراشته اند اما از تحرکات و توسعه طلبی جمهوری اسلامی و بویژه سپاه قدس در عراق و سوریه حمایت می کنند از جمله تعدادی از پان ایرانیست ها و برخی سلطنت طلبان افراطی می بایستی تکلیف خود را با جمهوری اسلامی و بازوی نظامی – امنیتی – سیاسی سرکوبگر آن روشن سازند.

 

راه ایران و ایرانی از تبهکاران حاکم بر ایران جداست و هرگونه همگرایی با سپاه به منزله مشروعیت بخشی به حراج امنیت و پایداری این مرز و بوم تاریخی تلقی خواهد شد.


نظرات بسته است.