دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷

بخش:
ایران‌زمین - خبر - سیاسی


همایشی با عنوان «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی» در روزهای ۲۵ و ۲۶ فروردین در لندن، توسط گروه «اتحاد برای دموکراسی در ایران» برگزار شد.

 

در این همایش، فعالان سیاسی مانند رامین احمدی، علیرضا نوریزاده، احمد رافت، عبدالله مهتدی، رامین پرهام، شهریار آهی، مهرانگیز کار و … حضور و سخنرانی داشتند.

 

حشمت طبرزدی و هاشم خواستار نیز از مخالفان جمهوری اسلامی در داخل کشور با سخنرانی ویدئویی در این همایش حاضر بودند.

 

رامین پرهام، پژوهشگر مسائل سیاسی و اجتماعی نیز پیام شاهزاده رضا پهلوی به «جامعه مدنی ایران» را قرائت کرد که در آن، با اشاره به آسیبی که حکومت جمهوری اسلامی به ایران وارد کرده، گفته شده که «دوگانه ملی امروز» در ایران، دوگانه «بقا یا انقراض» است.

 

شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرده که «سقوط جمهوری اسلامی نزدیک است» و «نظام نخواهد توانست از سقوط خود جلوگیری کند» و خواستار شکل گیری یک «اتوریته دموکراتیک از هم اکنون» شده زیرا به گفته او این اتوریته است که در «دوران گذار، خلاء را پر خواهد کرد».

 

او همچنین در سخنان معناداری گفت: «هستند کانون‌هایی که از دل فعالین جوان داخل و خارج ایران می جوشند و در حال شکل گرفتن هستند. این کانون‌ها چشم‌ به‌ راه پیوستن به چهره‌های رسانه‌ای و شناخته‌ شده‌ای هستند که با قلوب و اذهان نسل امروز و به زبان آنها با ایشان سخن می‌گویند. شایسته است که رسانه‌های کلان نیز توجه بیشتری به کشف رهبران گمنام شبکه‌های فعالین جوان، به‌ویژه در داخل کشور داشته باشند. بهترین راه اثرگذاری مثبت این رسانه‌ها بر تحولات داخل کشور، با تاثیرپذیری بیشترشان از رهبران جوان در حال‌ ظهور و شبکه‌های ارتباطی آنها هموار خواهد شد.»


نظرات بسته است.

مطالب دیگر